ARTICLE DE MIQUEL ICETA A

EL PERIODICO (29.11.97)

 

LA CABALA

Miquel Iceta

Diputat del PSC per Barcelona.

 

Error judicial

 

Josep Maria Sala va ingressar ahir a la presó i els seus

amics tenim el deure moral d'explicar el perquè. Sala és

innocent i ha estat condemnat víctima d'un error judicial.

Per condemnar-lo se li atribueix la pertinença a una

associació il.lícita i l'emissió d'una factura falsa per part

d'una empresa en què no tenia responsabilitats de gestió. Una

associació és il.lícita quan es forma amb l'objectiu de

cometre delictes. Si no és delicte el finançament irregular

d'un partit, i si només es poden atribuir responsabilitats

per la comissió d'un delicte econòmic electoral a

l'administrador de la campanya, com es justifica l'aplicació

d'aquest tipus delictiu al cas Filesa ?

 

Sala ha ingressat a la presó perquè tres magistrats del

Tribunal Suprem han comès un error. A la sentència s'afirma:

"Són concloents les declaracions del testimoni principal, com

són concloents els diferents documents acreditatius de la

importància que en el desenvolupament de les societats tenien

els acusats, aspecte personal realment no desmentit per

aquests". I és cert que es condemna Sala d'acord amb la

declaració del senyor Van Schowen, que diu que no el va

conèixer, que no li constava cap mena de participació de Sala

en la gestió de Time Export, i d'acord amb la firma d'una

acta del 30 de setembre de 1987 que ell no va firmar,

corresponent a una reunió a la qual no va assistir, com va

declarar el secretari de la junta d'accionistes de Time

Export.

 

Com que Sala era senador, el seu cas només es va poder veure

davant el Tribunal Suprem i avui no pot recórrer la sentència

davant cap altre tribunal de justícia, només pot recórrer en

empara davant el Tribunal Constitucional, cosa que ja ha fet.

I els qui l'han condemnat ni tan sols han volgut esperar que

el Tribunal Constitucional pugui admetre a tràmit el recurs

d'empara i pugui suspendre l'execució de la sentència.

 

No li pot estranyar a ningú que Sala no demani l'indult.

Només vol justícia.

 

 

Copyright © 1997 Ediciones Primera Plana S.A. Grupo Z

 

Volver a la página inicial