MANIFEST PER UNA NOVA ETAPA EN EL FINANÇAMENT DELS PARTITS

 

Els partits polítics són vitals per al funcionament de la democràcia. Per això, és inexcusable adaptar-los a les noves realitats, a les noves exigències socials. I és inexcusable també garantir-los unes condicions normals d'existència material. El debat sobre la renovació de la política i dels partits és obert. El finançament dels partits, en canvi, és encara una assignatura pendent des de la transició democràtica. El model actual, lluny de resoldre problemes, els crea; i acaba per induir vies paral.leles en l'obtenció dels recursos necessaris. Això ha fet que el finançament irregular dels partits sigui, durant tots aquests anys, un mal comú que afecta la majoria de les formacions polítiques.

 

La responsabilitat per aquesta situació és, doncs, amplament compartida. Per això es fa incomprensible i molt injust que les conseqüències polítiques i penals corresponents puguin recaure sobre un sol partit o, més encara, sobre unes determinades persones. La forta pressió política sobre la justícia es troba, ben segur, a la base dels errors i de les desproporcions que els experts assenyalen en la recent sentència sobre aquesta qüestió. Una sentència que, contra el que ha estat habitual en casos similars, acaba de dur a la presó uns ciutadans de Catalunya l'honestedat dels quals tothom reconeix. Pensem que això no és just i que posa de manifest com és d'insostenible l'actual situació.

 

Tot plegat --tant la manca d'una regulació adequada per al finançament dels partits com les esmentades derives polítiques i la recent afectació penal de persones concretes-- configura un quadre preocupant per a la salut de la democràcia. Pensem que, a aquestes altures, es fa ineludible i urgent un esforç seriós destinat a crear les condicions per a una nova etapa. En concret, pensem que cal una iniciativa legislativa normalitzadora, basada en un ampli consens. Una iniciativa que, a parer nostre, ha de comportar:

 

1. L'establiment d'un nou model de finançament dels partits polítiques, que garanteixi la transparència tant dels ingressos com de les despeses i la igualtat de les opcions en presència, i que controli de forma precisa la despesa electoral real.

 

2. L'assumpció col.legiada pels partits de la responsabilitat política relativa a l'etapa anterior, tot establint l'exoneració de responsabilitats per a les persones penalment afectades.

 

Fem una crida a totes les formacions polítiques perquè prenguin en consideració aquesta proposta. I reclamem que, en fer-ho, avantposin a tot interès de partit l'interès comú de la democràcia.

 

Signants: Salvador Alsius, periodista; José Alvarez, dirigente sindical; Albert Boadella, dramaturg; Roser Bofill, periodista; Oriol Bohigas, arquitecte; Victòria Camps, filòsofa; Josep M. Castellet, escriptor; Jordi Coca, escriptor; Ramon Colom, periodista; Josep Corredor Matheos, escriptor; Santiago Dexeus, metge; Miquel Esquirol, dirigent mutualista; Francisco García Prieto, empresari; Miguel Gila, humorista; Maria Girona, pintora; José Agustín Goytisolo, escriptor; Josep Guinovart, pintor; Jorge Herralde, editor; Jordi Llimona, caputxí; Juan José López Burniol, notari; Javier Mariscal, artista; Guillermina Motta, cantant; Salvador Pániker, escriptor; Lluís Pasqual, dramaturg; Josep Pernau, periodista; Albert Ràfols Casamada, pintor; Rosa Regàs, escriptora; Pep Riera, pagès; Antoni Ros Marbà, músic; Ricard Salvat, dramaturg; Miquel Sellarès, director fundació; Carles Sentís, periodista; Joan Manuel Serrat, cantant; El Conde de Sert; Josep M. Socías Humbert, advocat; Enric Sopena, periodista; Antoni Tàpies, pintor.

 

Volver a la página inicial