L'ARTICLE DEL DIA

Josep Maria Sala

Enginyer industrial. Militant del PSC.

 

Catalunya necessita un revulsiu

 

L'exsenador socialista reclama des de la presó de Can

Brians més protagonisme de Maragall i Nadal per

impulsar un canvi profund en el discurs i en els

protagonistes de la política catalana

 

Ara tinc força temps per pensar i m'he decidit a escriure unes

breus notes que són fruit d'aquesta reflexió. Una reflexió que

s'inicia constatant l'escàs interès que desperta la política

catalana. Ni el debat d'orientació política general del

Consell Executiu, ni l'aprovació dels pressupostos mereixen

l'interès que els hauria de correspondre. Sembla que al llarg

de l'any 1997 només ha despuntat l'elaboració de la llei de

política lingüística, i probablement aquest és l'únic tema

sobre el qual ens hauria convingut més estalviar-nos

l'interès.

 

Es curiós comprovar que tampoc l'acció de govern del Consell

Executiu de la Generalitat, gestionant les competències i els

serveis que tenen més relació amb el benestar dels ciutadans i

ciutadanes del nostre país (salut, educació, serveis socials,

infraestructures, cultura, esport), sembla que ocupi un lloc

rellevant en la discussió pública.

 

Quines raons hi pot haver a darrere de l'escàs interès que

desperta la política catalana? Per què els debats celebrats

al Parlament de Catalunya no susciten la curiositat ciutadana?

 

No admet cap discussió el fet que els governs solen tenir

al.lèrgia al Parlament. Els sembla que la discussió

parlamentària és un tràmit enutjós que s'ha de tractar de

minimitzar. Prefereixen el protagonisme que proporcionen les

rodes de premsa en què donen compte de les seves decisions, i

les inauguracions de grans i no tan grans obres públiques.

Alguns s'entesten fins i tot a inaugurar diverses vegades la

mateixa cosa. O a inaugurar obres inacabades.

 

L'oposició tampoc està sempre encertada a l'hora d'elegir els

temes sobre els quals exerceix la seva labor de control i de

crítica, tot i que és meritòria la dedicació de molts diputats

que desenvolupen una tasca que no és prou coneguda. Els

mateixos mitjans de comunicació tendeixen a magnificar

anècdotes i a donar prioritat al soroll sobre les nous, sempre

buscant el titular d'impacte o donant més audiència a qui més

crida.

 

Es obvi també que discursos repetitius i monòtons causen

avorriment, com cansa també a vegades la permanència a

l'escenari dels mateixos actors. Als catalanistes ens hauria

de preocupar molt el fet que la política espanyola sigui

seguida amb més interès que la que es desenvolupa en el marc

català. De fet, el mateix Jordi Pujol adquireix més

protagonisme i rellevància en funció del fet que els seus 16

vots al Congrés són els que sostenen el Govern de José María

Aznar, que no pas pel seu propi pes específic en la política

catalana.

 

Als catalanistes ens hauria de preocupar també el fet que les

eleccions que registren un nivell d'abstenció més elevat

siguin precisament les eleccions al Parlament de Catalunya. La

política catalana necessita, doncs, un revulsiu. Un canvi

d'escenari, un canvi de discurs, un canvi de protagonistes. El

relleu a Convergència Democràtica no sembla pròxim a pesar

d'un desgast evident. Pujol afirma que se sent amb forces i

desplaça el seu delfí natural, gelós, potser, del protagonisme

que anava adquirint. D'aquesta manera es queda sol, sense

successor. Convergència, a pesar de mostrar-se a vegades

incòmoda, sembla convençuda que la seva permanència en el

poder ha de continuar depenent dels vots del Partit Popular de

Catalunya a canvi del seu suport al Govern de la dreta

espanyola.

 

En aquestes circumstàncies, sembla lògic que el revulsiu

vingui de la mà d'una alternativa progressista. Una

alternativa que, per mandat dels ciutadans, ha d'encapçalar el

PSC. Es l'alternativa que estem preparant des del partit,

dirigits per Narcís Serra, i des del grup parlamentari

presidit per Joaquim Nadal. Una alternativa que ha de tenir

perfils programàtics clars i atractius, com els que s'estan

esbossant en el pla estratègic que estem elaborant en contacte

amb sectors progressistes, o els que estan continguts en el

Llibre Blanc de la Cultura, coordinat per Ferran Mascarell.

Una alternativa que ha de ser capaç de mobilitzar i

d'il.lusionar una àmplia majoria de progrés, formada pels qui

no es resignen a l'anar fent, els qui creuen que Catalunya

està per sota de les seves possibilitats, els qui volen oferir

un futur millor per als seus fills.

 

Un futur millor que impliqui més i millor ocupació, menys

desigualtats socials, menys desequilibris territorials, frenar

el deteriorament mediambiental, millorar la qualitat de la

nostra democràcia, fer de Catalunya la punta de llança

d'Espanya a Europa, més poder per a l'Administració local,

respectar i impulsar el pluralisme i la diversitat de la

nostra societat, més participació ciutadana, més oportunitats

per a les dones i els joves, més respecte per la nostra gent

gran. Hem de ser capaços de generar una dinàmica de canvi, de

baix cap a dalt. Des dels municipis i les comarques, des dels

centres de treball i els instituts, amb els sindicats. Des

d'entitats i associacions, des del voluntariat. Aquesta

il.lusió ha d'implicar molta gent en el disseny del futur,

només així es desenvoluparà sa i fort el procés de canvi.

 

Aquest serà el revulsiu que la política catalana necessita. I

un procés d'aquesta naturalesa no s'improvisa fàcilment. Ha de

partir del que ja existeix i funciona. Del PSC, amb els seus

militants i els seus quadros, amb les seves organitzacions,

amb els seus càrrecs electes, amb la seva àmplia experiència

de govern municipal, amb la seva implantació territorial i

sectorial, amb la seva vinculació estreta amb el moviment

sindical. I aquest procés ha de ser capaç d'obrir-se a altres

sectors polítics i socials, fugint de les sopes de lletres i

de manipulacions i instrumentalitzacions. I un procés així,

cap a la configuració d'una majoria política i social, ha de

tenir un lideratge clar. Que tampoc s'improvisa. Tot és a

punt. Es el moment, Pasqual i Quim, del revulsiu.

-------------------------------------------------------

Copyright © 1997 Ediciones Primera Plana S.A. Grupo Z

Volver a la página inicial