DECLARACIO DEL SENADOR JOSEP MARIA SALA SOBRE LA SENTENCIA DEL

TRIBUNAL SUPREM (28 d'octubre de 1997)

 

 

Coneguda la sentència de la Sala Segona del Tribunal Suprem sobre l'anomenat "cas Filesa", vull fer pública la següent declaració:

Des de l'inici el 1991 de les actuacions judicials sobre el "cas Filesa", he manifestat la meva més absoluta innocència. Innocència que avui reitero: no he tingut res a veure amb un pressumpte finançament irregular del PSOE, ni he comès cap delicte o ilegalitat.

Malgrat això, s'em condemna a una pena d'un any de presó menor i multa de cent mil pessetes per un delicte de falsetat en document mercantil comès el 1988, l'autoria del qual se m'atribueix, i a una pena de dos anys de presó menor, sis anys i un dia de inhabilitació especial com a càrrec públic, dret de sufragi actiu i passiu, i multa de dues-centes cinquanta mil pessetes per un delicte d'associació ilícita.

Pel que fa a la falsetat en una factura emesa l'any 1988 per la empresa Time Export, he de dir que ningú, incloent-hi el principal testimoni de càrrec, m'atribueix cap mena de participació en la gestió d'aquesta empresa, no havent-se manifestat ni tant sols coneixement de la meva persona per part dels empleats, administradors o proveïdors de la mateixa.

Pel que fa al delicte d'associació ilícita, he de dir que aquesta figura delictiva s'ha utilitzat fins avui sols per qualificar delictes de terrorisme i que la seva aplicació a aquest cas constitueix en la meva opinió una ficció legal l'únic objectiu de la qual és vincular-me a actuacions irregulars que mai no vaig conèixer i en les que encara menys hi vaig participar.

Ni el Jutge Instructor ni avui la Sala disposa de cap prova que em vinculi als fets delictius dels que se m'acusa.

És per tot això que considero injustificada i falta de tota base jurídica la condemna que es dicta contra mí en el marc d'una Sentència desmesurada.

Per tot això he de considerar que la motivació de la Sentència dictada pel Tribunal Suprem és, precisament, la necesitat de condemnar-me per justificar així la meva presència en un procés que ha durat més de sis anys. No crec que hi hagi cap altra raó que pugui explicar-la.

Com a demòcrata, tot i respectant la Sentència, la penso recòrrer davant el Tribunal Constitucional. En tot cas, i des d'aquest moment, penso renunciar als meus càrrecs públics de Diputat al Parlament de Catalunya i de Senador en representació d'aquest. Crec contribuir així també, actuant de forma tan immediata, a limitar el dany que aquesta Sentència produirà a l'imatge del Partit Socialista.

Al llarg d'aquests més de sis anys el meu partit ha estat permanentment al corrent de l'evolució d'aquest procediment judicial. He comptat sempre amb el seu suport, basat en la convicció de la meva innocència i en el coneixement de que no he tingut res a veure amb els fets jutjats.

En qualsevol cas, he posat en coneixement del meu partit la Sentència, torno a posar, com sempre, els meus càrrecs a la seva disposició, i he comunicat ja la meva decisió de dimitir dels càrrecs de representació popular que ostento en el seu nom.

 

Volver a la página inicial