CARTA DE JOSEP M. SALA A NARCÍS SERRA

 

Barcelona, 18 de novembre 1997

 

Benvolgut Narcís,

 

El proppassat dia 28 d'octubre, la Sala 2a. del Tribunal Suprem feia pública la sentència sobre "el cas Filesa". Sentència que ha merescut, amb tota raó, els qualificatius d'injusta i de desproporcionada. Per evitar un major desgast polític i d'imatge als socialistes, vaig presentar la meva dimissió dels càrrecs de representació pública que en nom del partit ostentava. Al mateix temps vaig reiterar la plena i total disponibilitat dels meus càrrecs orgànics. Aquesta darrera disposició no va ser acceptada, com a mostra d'un suport que agraeixo i que es basa en el coneixement que teniu de la meva innocència.

Amb posterioritat s'ha posat de manifest un greu error judicial que invalida encara més, i pel que a mi respecta, la sentència. Com sabeu l'error és que la condemna, en el que a mi m'afecta, es basa en les declaracions del testimoni principal i en la firma d'un acta de la Junta General d'Accionistes de l'empresa Time Export; i les declaracions de Van Schowen en el decurs del judici han estat rotundes: no em coneixia ni li constava cap mena de relació meva amb Time Export, i pel que fa a l'acta, com és fàcil de comprovar, no la vaig firmar, i el Secretari de la Junta va afirmar en el judici que no vaig assistir a cap reunió.

És lícit preguntar-se, doncs, com és possible afirmar la meva participació en una "associació il.lícita" en base a la meva presència en reunions a les que no vaig assistir, en la firma d'actes que no signo, i en declaracions del principal testimoni de la causa que diu que no em coneix?.

Tot i així, la sentència diu el que diu i la veritat sols podrà ser restablerta pel Tribunal Constituiconal davant del qual he presentat un recurs d'emparament.

Contra tota lògica, contra la millor tradició del propi Tribunal Suprem, contra la més elemental prudència, la Sala ja ha decidit avui fer executiva la sentència, sense atendre la petició que, donat que ha estat instància judicial única, suspengués l'execució de la sentència fins que el Tribunal Constitucional s'hi hagués pronunciat.

Això fa que avui s'hagi fet públic que la Sala 2a. ha requerit que compleixi la pena privativa de llibertat assenyalada per la sentència.

En aquestes circumstàncies, vull novament proclamar la meva innocència i agrair el suport que estic rebent del partit. Crec, però, oportú, per reduir el possible desgast polític i d'imatge que la decisió de la Sala 2a. pot produir sobre els socialistes, presentar la meva renúncia com a membre de la Comissió Executiva del PSC.

Cordialment,

Josep M. Sala

Volver a la página inicial